GÜMRÜK SİSTEMİ GENEL HATA!!
Sorun Ankara kaynaklı olmakla birlikte ne zaman düzeleceği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
-[XmlApp]: Sunucuyla bağlantı sıfırlandı - URL:https://ws.gtb.gov.tr:8443/EXT/Gumruk/EGE/Provider/KontrolHizmetiWS - SOAPAction:http://Gumruk.BizTalk.Integration/Gumruk_Biztalk_EImzaTescil_Kontrol_KontrolTalepPort/Kontrol