YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca gerçekleştirilecek izleme faaliyetleri kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulun yerine getirilmeye devam edilip edilmediğinin tespitinde toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçen menşeli ürünler için düzenlenmiş olan fatura beyanları ile EUR.MED menşe beyanlarının da sayılması gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...